تونل انتقال آب سد شفارود شهرستان رضوانشهر

تونل انتقال آب سد شفارود شهرستان رضوانشهر

http://shikopic.com/images/06iadb8s3ybmzgaa510.jpg

با گذشت سی واندی سال از انقلاب شکوهمنداسلامی هنوز یک سد در منطقه تالشستان بزرگ به بهره برداری نرسیده .مشکل از کجاست.آیا مقصر رئیس جمهور است یا استاندار ویا نماینده متاسفانه نماینده محترم تالش وماسال ورضوانشهر به مکرر در مطبوعات و مقالات ومصاحبه هایی که با صدا وسیما انجام میدهد میفرمایند که سد شفارود پانزده درصد پیشرفت فیزیکی داشته است در صورتی که هنوز تونل انتقال آب آن به پایان نرسیده. وبا گذشت ۸سال فقط فقط ۶۰ درصد پیشرفت داشته است آیا این است نمایندگی شما.آقای یاری شما از کجا این حرفا را در میاوریدحداقل چرا این پروژه تونل انتقال آب سد شفارود یک سال درمیان تعطیل میشوداین بودجه ها پس کجا میروندصرف چه کارهایی میشوند که ما نمیبینیم آقای یاری چرا به منطقه خودتان ظلم میکنید چرا باید تالش بزرگمان که غنی از آب است در تابستان دچار خشکی شود شما دلتان به حال آن کشاورز بیچاره ای که امرار معاشش از کشت برنج است نمیسوزد یا از عذاب خدا نمیترسید.در صورتی که در مناطق دیگر کشور عزیزمان سدها به صورت قطاری به بهره برداری میرسند. وبدتر از شما آقای مثلا مهندس کسمایی که در آب منطقه ای نشسته وعین خیالش هم نیست من نمیدانم چرا آقای کسمای که گندی در بندر کیاشهر بالا آورده است ونتوانسته آن را هنوز جمع کند رابه عنوان مسئول پروژه سد شفارود گماردن

شمادر موقع انتخابات دم از خدمت به تالش میزدیداما چه خدمتی...؟؟؟؟

نه شما بلکه همه کسانی که به این سمت واین پست میرسند اینطور هستند.

نمیدانم این صندلی چه خصوصیتی دارد اما این را میدانم که نشستن بر این صندلی سوال وجواب خدا دارد آقای یاری چرا مطالب دروغ به خورد مردم میدهید آیا این است پستی که خدا به شما عطا فرموده

باضمن تشکر از خدمات شایانی که به منطقه تالش کرده اید بهتر است این مشکل را حل کنید تا ذهن مردم نسبت به شما روشن شود

من الله التوفیق..تتیس

کپی برداری از این مطب با ذکر نام نویسنده (تتیس)مجاز است

/ 0 نظر / 33 بازدید